Frontpage

Hvorfor koster det ikke nær så meget som de fleste andre meditationssystemer?

Det er der igen to grunde til:

1. Vi har en vision om, at mere glade og harmoniske mennesker med personligt overskud spreder venlighed og empati omkring sig. Når vi slapper af og hviler mere i os selv bliver vi generelt mere glade, kærlige, etiske og menneskelige i det hele taget. Vores livskvalitet spreder med andre ord positive ringe omkring os. - Og det har verden i den grad brug for.
Derfor bør alle metoder, som kan være medd til at give mennesker mere personligt overskud, være økonomisk overkommelige at anvende for alle.

2. Vi skal ikke leve af at lave MasterWaves. Vores primære økonomiske fundament kommer fra vores kursus- og uddannelsesvirksomhed. Vi har gennem de sidste ca. 20 år uddannet psykoterapeuter i såvel Jylland som på Sjælland, ligesom vi de sidste ca. 10 år også har uddannet coaches og trivselskonsulenter på ID Coach Academy i Jylland og på ID Coach Academy på Sjælland.

Kan jeg bruge min IPod eller andre MP3-afspillere?

Ja, du kan købe dig adgang til lydfilerne på vores online kursusområde ved at klikke her. Så kan du høre den direkte via din computer eller brænde den ud på en CD. Eller du kan overføre lydfilerne fra din computer til din Ipod eller MP3-afspiller.

Er der nogle bestemte krav til hovedtelefonerne?

Ja, først og fremmest skal det være stereo-hovedtelefoner, og dernæst skal frekvensområdet helst være 20-20.000hz. Men det lever selv de fleste billige headsets til 200-300kr. op til. Spørg din forhandler.

Jo længere du kommer frem i forløbet og evt. går på de dybere niveauer, vil det være en fordel med gode hovedtelefoner. Det kan godt betale sig at ofre 500kr og opefter på gode behagelige hovedtelefoner med en klar, ren og fyldig lyd.

Plantronics, AKG, Senheiser og andre laver rigtig gode headsets.

Hvad er forskellen på en traditionel afspændings- eller meditations-CD og MasterWaves?

Der er to markante forskelle. - Lad os starte med den mindste men dog vigtige alligevel:

1. MasterWaves lydbilleder er optaget med en helt særlig 3-dimensionel optageteknik, som giver dig en meget realistisk oplevelse af at høre lydene omkring dig, som om du selv var til stede der, hvor lydene blev optaget. Almindelig stereo høre man så at sige i højre og venstre øre plus inde midt i hovedet.
MasterWaves lydbillederne giver dig en tydelig oplevelse af lyde både foran, bag dig til siderne og i højden. Og lydene er netop omkring dig og ikke inde i hovedet. Dette har en meget forstærkende effekt på meditationen, fordi det giver dig en oplevelse af plads og frihed inde i dig selv. - Og effekten virker endda med helt almindelige stereo-hovedtelefoner.

2. Ud over selve lydbilledet hører du ganske svagt to toner,i hhv. højre og venstre øre, som tilsammen udløser den såkaldte "frequency following responce" i din hjerne, og det er her, at den store virkning kommer. Hvis du lyttede til vores lydbilleder uden de indlagte toner, ville du tydeligt kunne mærke forskel på virkningen.

Så uanset hvor dejlig musikken eller naturlydene måtte være på en afspændings-CD eller hvor behagelig og hypnotiserende en guided meditationsCD måtte være, så kan virkningen på ingen måde måle sig med effekten af MasterWaves "binaurale" påvirkning.

Er der noget religiøst eller filosofisk ved MasterWaves?

Nej, MasterWaves tilføjer intet mentalt eller spirituelt indhold og er ikke baseret på, at brugerne skal mene, tro eller tilslutte sig noget som helst. MasterWaves påvirker i al sin enkelthed din hjerne til at svinge langsommere og mere koordineret, og det vil give dig en lang række positive virkninger så som afspænding, indre ro og harmoni, bedre søvn, højere stress-tærskel, bedre imunforsvar osv. osv. - Det vil du formodentlig godt kunne se fordele ved, uanset om du er kristen, muslim, Jehovas vidne, buddhist eller ateist.

En af fordelene ved MasterWaves er netop, at du ikke behøver at "købe" en religiøs eller filosofisk indpakning for at få glæde af metoden.

Kan jeg kombinere MasterWaves med andre teknikker?

Ja, helt bestemt og med store fordele.
Der er ikke nogen modstrid mellem MasterWaves og andre meditationsteknikker. De kan tvært imod komplimentere hinanden.

MasterWaves bliver endnu mere effektiv, hvis man laver en anden meditationsteknik samtidigt, og andre teknikker får ifølge alle vi har talt med, sat "ekstra turbo på", når de praktiseres, mens man lytter til MasterWaves.

Vi har kendskab til mennesker, der med stort udbytte kombinerer MasterWaves med teknikker så som Vipasana, Transcendental meditation, Dzog cien, Zen, Kristen meditation m.fl.

MasterWaves er som meditationsmetode uhyre virkningsfuld i sig selv og kan på den måde sagtens stå alene, men du vil i forbindelse med deltagelse på et eller flere af MasterWaves 4 niveauer lære nogle klassiske meditative opmærksomhedsteknikker, som kan styrke effekten af MasterWaves yderligere.

Hvordan adskiller MasterWaves-metoden sig fra traditionelle meditationsteknikker?

Det gør den på flere punkter.

Den væsentligste forskel er, at du i traditionelle meditationsteknikker skal huske at gentage et mantra, dvs. en slags lydord, at fokusere på bestemte dele af kroppen eller gøre bestemte ting med dit sind for at holde tankerne væk og slappe af.

Hvis du falder ud i en dagdrøm, i nogle erindringer eller bliver overvældet af tanker, glemmer du at praktisere teknikken, og så har den ikke nogen virkning, før du igen husker at praktisere din teknik.
Alle der har prøvet at meditere med traditionelle metoder ved, hvor svært det kan være at fastholde sig selv i meditationen, fordi sindet hele tiden er tilbøjeligt til at vandre.

Med MasterWaves bliver du via den konstante lydpåvirkning "fastholdt" i at meditere fra begyndelse til slutning, så du har i praksis meget mere "effektiv tid", hvor du mediterer.
Og faktisk er det lige meget, om du lejlighedsvist falder ud i en tankerække eller ej. Meditationen virker alligevel.

En anden væsentlig ting, som rigtig mange mennesker fortæller os om er, at de meget hurtigere og oftere mærker en positiv effekt af MasterWaves-meditationen. Det er selvfølgelig i sig selv stærkt motiverende i forhold til at få sat sig og få mediteret dagligt, at man også kan mærke, at meditationen virker.

Med traditionelle metoder er der desværre alt for få mennesker, som får mediteret regelmæssigt. Og det er rigtig synd, når man tænker på, hvad man kan få ud af det, hvis metoden virker for en. Men hvis det mere er regelen end undtagelsen, at meditationen ender i "tankemylder" og "myrer i kroppen", er der ikke noget at sige til, at mange mener, at det er spild af tid at sætte sig en time om dagen.

Derfor har det været stærkt opmuntrende at være vidne til, hvor mange flere, som fastholder en god regelmæssig meditationspraksis med MasterWaves.

Og en tredje vigtig forskel er, at de fleste meditationsmetoder er knyttet ind i en bestemt religiøs eller spirituel tradition, som ofte er fremmedartet og til tider i strid med det, vi ønsker at forbinde os med.

MasterWaves er fuldstændig neutral og bruges derfor af alle lige fra svorne ateister til buddhister, kristne, muslimer mv.

Har I nogen former for support eller vejledning?

Ja, når du melder dig til et MasterWaves meditationsprogram, får du adgang til vores online medlemssider, hvor du kan læse uddybende instruktioner, høre audio-foredrag, stille ttekniske og personlige spørgsmål via chat og mail og meget andet.

Hvor hurtigt vil jeg kunne mærke en positiv effekt?

Mange mennesker oplever meget hurtigt en positiv effekt af MasterWaves-meditationen. De fleste oplever mere nærvær og mere indre ro allerede efter nogle få dage. Læs evt. de mange positive tilbagemeldinger vi har fået fra nogen af de mange hundrede brugere, som allerede har haft lejlighed til at bruge MasterWaves.

Lyt evt. også til vores demo her på siden. Du vil højst sandsynligt umiddelbart kunne mærke effekten af meditationen, hvis du vel at mærke lytter til den via et par stereo-hovedtelefoner.

Hvorfor er det så effektivt?

Fordi vi udnytter en helt naturlig egenskab ved det menneskelige nervesystem. Som du sikkert har lagt mærke til, er det mest naturlige også som regel det mest effektive på sigt.
Og noget af det mest elementære hos os allesammen er vores reaktion på rytme og lyd. Det er eksempelvis stort set umuligt ikke at bevæge en del af kroppen, hvis vi hører en rytme. - Også selv om vi egentlig ikke bryder os om selve musikken.

Og hvis vi udsætter vores hjerne for bestemte svingninger, - det vil i virkeligheden sige bestemte rytmer, - vil den svinge med. På den måde kan vi få vores hjerne til at svinge i rytmer, som fremkalder det bedste i os både hvad det fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle angår.

Hjernen har en såkaldt "frequency following responce", som MasterWaves stimulerer for at skabe afspænding, overskud og kontakt med vores dybere lag af væren og nærvær.

Hvordan foregår MasterWaves-meditationen i praksis?

Du sidder i en behagelig siddestilling med lukkede øjne og lytter via et sæt hovedtelefoner til en kombination af dejlige 3-dimensionelle naturlyde og nogle unikke lydfrekvenser, som tilsammen får dig til at slappe af og glide hurtigt og naturligt ind i en meget dyb og nærende meditativ tilstand.
Lydteknikken bag MasterWaves er konstrueret sådan, at din hjerne gradvist går dybere og dybere ind i meditation, ved først at producere flere alfa-bølger, så theta-bølger og til sidst delta-bølger.

Du behøver ikke at gøre andet end at lytte til meditationen 20-40 minutter om dagen. Hvor du i traditionelle meditationsmetoder bevidst skal forsøge at slappe af og holde tankerne på afstand, behøver du her blot at sætte dig bekvemt med din CD- eller MP3-afspiller og lytte til de dejlige lyde, og så sker resten af sig selv.
Der findes i alt 4 niveauer af MasterWaves, så du med tiden kan intensivere meditationsprocessen og få dybere og dybere kontakt med dine indre ressourcer.

Du vil på hvert niveau af MasterWaves få mulighed for at lære bestemte enkle teknikker, som kan forstærke effekten af meditationen, men i princippet behøver du ikke at gøre andet end at lytte til "lydbillederne".

I starten anbefaler vi at sidde et roligt sted, hvor du kan være helt uforstyrret, mens du mediterer, men efterhånden som du får mere erfaring, kan du faktisk godt meditere, mens du kører i bus eller tog.

Du må under ingen omstændigheder bruge MasterWaves, mens du selv sidder bag rattet i en bil eller på anden måde bevæger dig rundt i trafikken. Det kan være livsfarligt, fordi du under meditationen vil være meget indadvendt og ofte langsom i dine reaktioner.

Hvad forstår I ved meditation?

Ja, ordet bliver i forskellige sammenhænge brugt i flæng til at beskrive alt lige fra at reflektere over noget til at befinde sig i en slags halv-vågen trancetilstand, så det vil nok være på sin plads lige at forklare, hvad vi i MasterWaves mener med begrebet.

I vores terminologi kan meditation både være en metode og en sindstilstand.
Vi mediterer altså, dvs. praktiserer en bestemt meditationsmetode for at opnå en bestemt sindstilstand.- Og hvad er det så for en tilstand? -

Det er en meget behagelig og nærende sindstilstand, hvor vi på samme tid er dybt afslappede og intenst nærværende i nuet.

Vi kunne også beskrive meditationstilstanden som en indre harmoni som opstår, når vi er i stand til at opleve vores egen dybere "væren" eller identitet uden forstyrrende tanker.
Det er altså at være "hjemme i sig selv" uden at analysere sig selv, reflektere over sig selv eller på anden måde være selvoptaget i ordets negative forstand.

Når vi på samme tid er dybt afspændte og super-vågne, åbner hjertet og sanserne sig, og vores umiddelbare oplevelse af at være i kontakt med og i harmoni med os selv, med andre mennesker og med livet i det hele taget forøges betragteligt.

Det er igennem utallige undersøgelser over hele verden blevet påvist, at meditationstilstanden har en overordentlig gunstig indflydelse på såvel vores fysiske som vores psykiske velvære og overskud.

Er det ikke lidt "langhåret" at meditere?

Jo, hvis det er langhåret at blive et mere harmonisk menneske med større overskud, glæde og nærvær, eller hvis det er langhåret at udvikle sin intelligens, blive mere kreativ, forbedre sin hukommelse og indlæringsevner eller højne sin stress-tærskel, så er det i den grad temmelig langhåret.

Meditation - Mindfulness - MasterWaves Meditation


MasterWaves, Slimmingevej 34, Vollerslev, 4100 Ringsted, Denmark +45 70261636